Ondersteuning

U kunt het Junior Orkest ondersteunen door een bijdrage te storten op banknummer NL 41 ABNA 0538 2199 39 (BIC: ABNANL2A)
van Stichting Junior Orkest te Groningen o.v.v. “Donatie Junior Orkest”

De Stichting Junior Orkest is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.
Dit houdt in dat u uw gift geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Fiscaal nummer ANBI 8160 49 774
KvK Groningen 02065935