Aankondiging concert in Gezinsbode

De Gezinsbode heeft een artikel geplaatst over het concert in de Immanuëlkerk. Bekijk deze hier.