Over het orkest

Het Junior Orkest bestaat uit vioolleerlingen van Josien Le Coultre, aangevuld met gastcellisten. Deze kinderen hebben wekelijks een individuele les. De lengte van deze les kan variëren, al naar gelang de ‘spanningsboog’ (concentratie) van het kind. Naast deze individuele les werken de kinderen met veel enthousiasme wekelijks in groepsverband. Dit vindt plaats op hun eigen speel- en leeftijdsniveau. Hier wordt samenspeelmuziek gestudeerd, aan elkaar voorgespeeld, gehooroefeningen, technische oefeningen en muziekspelletjes gedaan.

Er zijn drie groepen:
•    Groep C:  kinderen die viooltechnisch in de beginfase zijn.
•    Groep B:  kinderen die nog niet ver genoeg zijn om in het gevorderde orkest mee te spelen.
•    Groep A:  kinderen die gevorderd tot vergevorderd zijn.

Het Junior Orkest verzorgt regelmatig optredens: jaarlijks in Middelstum als afsluiting van een muziekweekeinde, een jaarlijks Kerstconcert, optredens in de Oosterpoort, tijdens het  Noorderzonfestival, op uitnodiging van diverse Serviceclubs, etc. Hierbij treden leden van het orkest regelmatig op als solist.

Het orkest laat zich ook zich horen in het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Hongarije en België). Het Junior Orkest speelde de orkestpartijen in speciaal geschreven kindermusicals en verzorgde, samen met het Gronings Kinderkoor, een Kerstconcert in de Grote zaal van de Oosterpoort. Ook verleende het Junior Orkest medewerking aan concerten ten bate van Unicef.

Daarnaast spelen kinderen in ensembles en doen veel kinderen succesvol mee aan het Haydn Muziek Festival, het Prinses Christina Concours, Iordans Viooldagen, etc. Ook doen kinderen mee als orkestlid bij het Jeugdorkest Nederland (JON) en het Nederlands Studenten Orkest (NSO). Velen hebben inmiddels gekozen voor een muziekvakstudie.